יצירת קשר
שם*
טלפון*
דוא"ל
הודעה*

פשיטת רגל


מהי פשיטת רגל ?


פשיטת רגל הינה מצב שבו אדם אשר אינו יכול לפרוע את חובותיו, מבקש כי בית המשפט יכריז עליו כפושט רגל, וזאת כדי שיוכל להתמודד עם החובות שצבר באופן אשר יאפשר לו לשלם לפי יכולתו וליתן לו בסופו של ההליךהפטר במטרה לפתוח דף חדש בחייו.

לחילופין, החוק מאפשר גם לנושה של חייב, לפתוח בהליכי פשיטת רגל כנגד אותו חייב, וזאת במטרה לאפשר לו לגבות את החוב מן החייב, בדרכים יעילות יותר מאשר בהליכי הוצאה לפועל.

חייב שמבקש לפתוח בהליך פשיטת רגל חייב להיות תושב ישראל ו/או מי ניהל עסקים בישראל ואשר חובותיו עולים על סך של 16,122 ש"ח.

במסגרת הליך פשיטת הרגל, על החייב להגיש דוחות מפורטים על מצבת נכסיו והכנסותיו, ובהתאם לכך, ניתן כנגדו צו כינוס, ממונה לו בעל תפקיד מיוחד במטעם בית המשפט (מנהל מיוחד ולאחר מכן נאמן), אשר אחראי לפקח על החייב. מטרתו של המנהל המיוחד הינה לפעול לכינוס נכסיו של פושט הנכס על מנת לעשות בהם שימוש ככל הניתן לפרוע את חובותיו בצורה מסודרת ולחלקם בין הנושים השונים.

במקרה שבו אין לחייב נכסים או שאין לו נכסים משמעותיים, אזי מסתפקים בתשלום חודשי שמושת על החייב ואשר עליו לשלמו בצורה סדירה חודש בחודשו. תשלום זה נקבע בהתאם להכנסה הפנויה של החייב בהתחשב בהכנסותיו מחד ובהוצאותיו הסבירות והלגיטימיות מאידך, והחייב או בעל התפקיד אשר מונה לו, יכולים בכל שלב לפנות לבית המשפט על מנת לשנות את גובה התשלום החודשי. חשוב לציין, כי בכל מקרה מושת על החייב תשלום חודשי ולו מינימאלי ואין מאפשרים לחיייב להגיע למצב שבו הוצאותיו עולות על הכנסותיו, שכן בין היתר מטרת הליך פשיטת הרגל הינה למנוע צבירת חובות נוספים מצד החייב ולאפשר התנהלות תקינה וסבירה של החייב.

ככל שהחייב עומד בתנאים שנקבעו לו, כאשר לרוב מדובר בעמידה בתשלומים החודשיים שנקבעו לו, הגשת דוחות מסודרים ואסמכתאות על הנכסות והוצאות, אינו צובר חובות נוספים ופועל בתום לב, אזי לאחר חלוף פרק זמן, ירכיז עליו ביהמ"ש בתחילה כפושט רגל, ולאחר מכן בהתאם לבקשת החייב ועמדת הנושים, ינתן לחייב הפטר אשר יפטור אותו מכל חוב בר תביעה ובכל הקשור לחובות שנצברו לפני תחילת הליך פשיטת הרגל. למעשה בשלב זה חייב יכול מי שהיה פושט רגל, לפתוח דף חדש בחייו, החובות כנגדו נמחקים, כל תיקי הוצאה לפועל שנפתחו כנגדו נסגרים, וכן מתבטלים עיקולים למיניהם כמו למשל על קופות גמל שלהחייב (כספי פנסיה).

חשוב לחציין, כי במקרים נדירים בהם אין תועלת בניהול ההליך כנגד החייב, כמו למשל מקרים בהם החייב אינו מתפקד או מצב כלכלי קשה ביותר בתי המשפט אף יכולים ליתן הפטר לחייב גם מבלי שיקבעו לו תשלומים חודשיים.

בכל שלבי הליך פשיטת הרגל, וככל והחייב עומד בתנאים ובדרישות ההליך, אזי הוא נהנה משקט יחסי, לא יכולים להיפתח כנגדו הליכים כלשהם לרבות תביעות כספיות והליכי הוצאה לפועל (בגין חובות שצבר עובר להליך), אלה מתבררים,בדרך כלל, במסגרת תביעות חוב שעל הנושים להגיש למנהל המיוחד או הנאמן.

מי שאחראי במשרד המשפטים על פושטי הרגל, הינו כונס הנכסים הרשמי (הכנ"ר), והוא אף צד לכל ההליכים שמתנהלים כנגד החייב, וזאת כדי שיפקח על החייבים בכל הקשור להגשת דוחות, מעקב אחרי תשלומים, וכן ידאג למינויי מנהל מיוחד ונאמן ותיאום ופיקוח מולם.


חזור >>


לייעוץ משפטי בנושא פשיטת רגל, צור קשר עם עו"ד דוד דוד >>

המידע המוצג באתר זה אינו מהווה בשום אופן תחליף לייעוץ משפטי. המידע המוצג באתר אינו מעודכן בצורה סדירה ויתכן שאינו עדכני. אין לעשות כל שימוש במידע המוצג באתר, אין להעתיק או לשכפל בשום צורה את המידע. כל העושה שימוש במידע המוצג באתר עושה זאת על אחריותו בלבד.
כל הזכויות שמורות לדוד דוד, משרד עורכי דין ונוטריון.