יצירת קשר
שם*
טלפון*
דוא"ל
הודעה*

דיני עבודה


זכאות לפיצויי פיטורים

עובד אשר עבד שנה אחת ברציפות במקום עבודתו ופוטר זכאי לקבל פיצויי פיטורים.

יחד עם זאת, קימים מקרים נוספים בהם גם אם לא פוטר העובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים.

החוק מכיר במספר עילות המקימות לעובד את הזכות לקבלת פיצויי פיטורין. ניתן לחלק את המקרים בהם זכאי העובד לפיצויי פיטורין לשתי קבוצות עיקריות. קבוצה אחת, עניינה באירועים שבהתקיימם זכאי העובד לפיצויי פיטורין והקבוצה השניה עניינה בזכות העובד להגיש את התפטרותו ומכוח הוראות החוק רואים בו כמי שפוטר, לעניין זכאותו לפיצויי פיטורין.


להלן יובאו העילות העיקריות המזכות עובד בפיצויי פיטורין:


1. חילופי מעבידים - מקום בו מתחלף המעביד והעובד נותר לעבוד באותו מקום העבודה זכאי העובד לפיצויי פיטורין מהמעביד הקודם כאילו פוטר ביום חילופי המעבידים, אלא אם כן קיבל על עצמו המעביד החדש בהתחייבות בכתב את האחריות לתשלום פיצויי פיטורין.


2. פיטורין בסמוך לסיום שנת עבודה ראשונה - קיימת בחוק הנחה ולפיה פיטורין בסמוך לסוף שנת העבודה הראשונה נעשו במטרה להימנע מתשלום פיצויי פיטורין.


3. מעביד שנפטר או פשט רגל ובחברה חברה שפורקה או נמחקה (לעניין זה ראה כתבה נפרדת ומקיפה באתר).


4. עובד שנפטר.


5. אי חידוש חוזה עבודה - הודעה על חידוש החוזה צריכה להימסר לעובד לפחות שלושה חודשים לפני תום תקופת חוזה העבודה. במידה ולא נמסרה הודעה מתאימה זכאי העובד לתשלום פיצוי פיטורין.

כמו כן מכיר החוק בזכותו של העובד להגיש התפטרותו ולהיחשב כמי שפוטר לעניין הזכאות לפיצויי פיטורין:


1. הרעה מוחשית בתנאי עבודה.


2. נסיבות אחרות - שביחסי עבודה בעיקר באירועים בהם אין לדרוש מהעובד כי ימשיך בעבודתו.


3. התפטרות עובד לרגל מצב בריאותי לקוי של העובד או בן משפחתו.


4. התפטרות עובדת או בן זוגה לרגל לידה, תוך תשעה חודשים מיום הלידה או קבלת ילד לאימוץ.


5. התפטרות עובדת עקב שהיה במקלט לנשים מוכות – ובלבד ששהתה במקלט תקופה של שישים יום לפחות לפני הגשת התפטרותה.


6. התפטרות עקב התגייסות לשרות סדיר /שרות לאומי/משטרת ישראל/שרות בתי הסוהר.


7. התפטרות עובד שנבחר לראש ראשות מקומית או סגן.


8. התפטרות עובד לאחר שהגיע לגיל פרישה.  


9. התפטרות לרגל העתקת מקום מגורים –

 1. לרגל נישואין.
 2. לישוב חקלאי מיישוב שאינו חקלאי או לישוב באזור פיתוח מישוב שאינו באזור פיתוח.
 3. נסיבות אחרות שנקבעו בתקנות :
  1. להתנחלות או היאחזות שאישרו שר הביטחון ושר החקלאות.
  2. העברת בן הזוג המשרת במשטרה למקום המרוחק לפחות 40 ק"מ ממקום מגורים קודם.
  3. הצטרפות לבן זוג היוצא לחו"ל.
  4. גירושין מבן זוג.
  5. הצטרפות לבן זוג שבשירות המדינה או גוף ציבורי אחר – לירושלים (ומרוחק 40 ק"מ ממקום מגורים קודם).
  6. הצטרפות לבן זוג בעקבות העברת בן הזוג למקום עבודה אחר (שוב 40 ק"מ ממקום מגורים קודם).               

 

להוראות חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג - 1963 >>

לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), התשכ"ד – 1964 >>

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א – 2001 >>


חזור >>


לייעוץ משפטי בנושא דיני עבודה, צור קשר עם עו"ד דוד דוד >>

המידע המוצג באתר זה אינו מהווה בשום אופן תחליף לייעוץ משפטי. המידע המוצג באתר אינו מעודכן בצורה סדירה ויתכן שאינו עדכני. אין לעשות כל שימוש במידע המוצג באתר, אין להעתיק או לשכפל בשום צורה את המידע. כל העושה שימוש במידע המוצג באתר עושה זאת על אחריותו בלבד.
כל הזכויות שמורות לדוד דוד, משרד עורכי דין ונוטריון.